Zapraszamy na IV Forum Ewangelizacyjne Archidiecezji Poznańskiej, które dedykowane jest do wszystkich osób świeckich i duchownych zaangażowanych we wspólnotach ewangelizacyjnych, ruchach, stowarzyszeniach, fundacjach i parafiach.

Celem forum jest ukazanie jak ważnym elementem w zaangażowaniu parafialnym jest stała formacja duchowa, oraz prezentacja różnorodnych wymiarów formacji.

IV Forum Ewangelizacyjne Archidiecezji Poznańskiej

18 listopada 2017, sobota / MTP

08:30 – 09:00 Recepcja uczestników

09:00 – 09:30 Modlitwa Uwielbienia

Część I Konferencje

09:30 – 09:40 Wprowadzenie

09:40 – 10:20 Modlitwa ucznia Jezusa o. Tomasz Nowak

10:30 – 11:10 Modlitwa wspólnotowa ks. Krzysztof Kralka

11:20 – 12:00 Drogi rozwoju modlitwy o. Serafin Tyszko

12:00 – 12:30 Przerwa na kawę

Część II Warsztaty

12:30 – 13:10 Modlitwa Słowem Bożym (Witek Wilk)

13:15 – 13:55 Indywidualna posługa we wspólnocie kościoła (Marcin Zieliński)

14:00 – 14:40 Jak posługiwać modlitwą o uzdrowienie w łączności z Mszą Świętą (ks. Waldemar Grzyb)

14:40 – 15:40 Przerwa obiadowa

Część IIIPanel Dyskusyjny

15:40 – 17:40 Doświadczenie modlitwy w Kościele dzisiaj

18:00 – 19:15 Eucharystia

19:15 – 20:15 Modlitwa uwielbienia i błogosławieństwa

...


Fundacja Pro Publico

ul. Fredry 11
61-701 Poznań
tel. 668 234 979, 604 447 929

IV Forum Ewangelizacyjne Archidiecezji Poznańskiej
18 listopada 2017, sobota
Targi Poznańskie, pawilon 7 wejście przez Pawilon nr 7 od ul. Śniadeckich